mest olmak

v. be enchanted, be ecstased, go into raptures, regale, revel, riot

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mest olmak — kendinden geçmek, sarhoş olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mest — 1. sf., Far. mest Sarhoş Birleşik Sözler sermest Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mest etmek mest olmak 2. is., Ar. mesḥ Üzerine mesh edilebilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak bir tür ayakkabı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEST — Ayakkabı. * Sarhoş. Aklı başında olmayan. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında mest olmak şeklinde kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mest-i harâb — (F. A.) [ باﺮﺧ ﺖﺴﻡ ] körkütük sarhoş. ♦ mest i harâb olmak körkütük sarhoş olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • esrimek — nsz, esk. 1) Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak 2) Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek Esridi Yunus un canı / Bana seni gerek seni. Yunus Emre 3) Mest olmak, sarhoş olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • NEŞVE — (Nişve Nüşve) Sevinç, keyif. * Büyümek ve yetişmek. * Koklamak. * Rayiha. * Bir şeyi tekrarlamak. * Mest ve sarhoş olmak. * İyice duyup vâkıf olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sarhoş — sf., Far. ser + ḫoş 1) Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, sermest, başı dumanlı, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak 2) mec. Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan Zafer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sermest — sf., esk., Far. ser + mest Sarhoş Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sermest olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAHAFFÜF — (Hiffet. den) Hafiflemek. Hafif olmak. * Ayağa mest gibi bir şey giymek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.